Với đối tác là Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự án hợp tác giữa Canada và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy đối thoại chính sách trong khu vực và xây dựng chính sách dựa trên thực chứng tại các nước thành viên của ASEAN với sự phối hợp của các tổ chức của người lao động và công nhân trên các vấn đề an sinh xã hội, chi phí chuyển tiền và các cơ hội di chuyển tìm kiếm việc làm.


Canada công bố sẽ chi tổng cộng 5,5 triệu đô la Canada trong hơn 5 năm để hỗ trợ các nỗ lực trong khu vực nhằm củng cố các chính sách và bảo vệ lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ.

Với đối tác là Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự án hợp tác giữa Canada và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy đối thoại chính sách trong khu vực và xây dựng chính sách dựa trên thực chứng tại các nước thành viên của ASEAN với sự phối hợp của các tổ chức của người lao động và công nhân trên các vấn đề an sinh xã hội, chi phí chuyển tiền và các cơ hội di chuyển tìm kiếm việc làm.

Kết quả mong muốn đạt được là một khung khổ quản trị lao động di cư hài hòa trong khu vực ASEAN, trong đó bảo vệ tối đa lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ lao động di cư, và những đóng góp của họ vào sự phát triển bình đẳng, quan tâm đến tất cả trong khu vực.

ASEAN là khu vực năng động với 633 triệu dân và 300 triệu lao động, với tổng GDP trên 2,4 nghìn tỉ USD. Năm 2013, có khoảng 6,5 triệu công dân ASEAN di chuyển sang các nước nội khối ASEAN để làm việc, trong đó phụ nữ chiếm 47,8% tổng số người di cư.

Hơn 10 năm qua, Canada đã đóng vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ trong ASEAN thông qua hỗ trợ các cơ chế nhân quyền trong khu vực, sự tham gia của phụ nữ vào xã hội dân sự và thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.