Trên thực tế, Sở Tư Pháp (DOJ) đã nhiều lần cảnh báo người sử dụng lao động “kiểm tra trước” đương đơn hoặc các chứng từ theo mẫu I-9, vì nó được xem là phân biệt đối xử.

Mẫu đơn I-9 là đơn Xác Nhận Hội Đủ Điều Kiện Làm Việc (Employment Eligibility Verification Form). Luật nhập cư liên bang yêu cầu các nhà tuyển dụng phải thẩm tra nhân dạng và tính thích hợp với việc làm của những nhân viên mới bằng cách hoàn tất những gì được nêu trong mẫu đơn I-9, Thẩm tra tính hợp lệ của việc làm đối với từng nhân viên.

Đơn Xác Nhận Hội Đủ Điều Kiện Làm Việc
(Employment Eligibility Verification Form)

Mỗi người được thuê mới phải hoàn tất Mẫu I-9 trong vòng ba ngày làm việc đầu tiên. Trong quá trình thực hiện mẫu đơn I-9, các nhân viên phải trình bày cho cá nhân (ví dụ như quản lý nhân sự) việc hoàn tất các hồ sơ mẫu I-9 để chứng tỏ rằng họ có giấy phép làm việc ở Hoa Kỳ.

Mẫu đơn I-9 quy định 3 loại thông tin phải được trình bày theo thứ tự để hoàn thành việc xác minh. Các nhân viên mới phải nộp:

• Một “Danh sách A” được thiết lập cả thông tin và giấy phép làm việc trong nước Mỹ, gồm: hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh hoặc thẻ EAD (giấy phép lao động ) do USCIS cấp.
Hoặc là
• Một danh sách B trong đó nêu thông tin của các nhân viên mới như bằng lái xe, thẻ căn cước quân đội và một danh sách C thiết lập cấp phép làm việc tại Mỹ như thẻ An Sinh Xã Hội hoặc giấy khai sinh của công dân Hoa Kỳ.

Ở Mỹ người sử dụng lao động buộc phải xác minh tình trạng người lao động, mục đích của đơn I-9 chỉ là yêu cầu xác định rõ các chứng từ họ xuất trình là hợp lý và thuộc đúng cá nhân người nộp. Nếu nhà tuyển dụng tin rằng các chứng từ họ xuất trình là chấp nhận được, sau đó họ không có biện pháp nào khác để xác minh danh tính nhân viên của họ và nhân viên đó đủ điều kiện để làm việc. Trên thực tế, Sở Tư Pháp (DOJ) đã nhiều lần cảnh báo người sử dụng lao động “kiểm tra trước” đương đơn hoặc các chứng từ theo mẫu I-9, vì nó được xem là phân biệt đối xử.

E-Verify kiểm soát và quản lý thông tin

Đối với người sử dụng lao động có liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu của đơn I-9 cho việc tăng các cuộc kiểm toán và điều tra bởi Di Trú và Hải Quan (ICE), có một chọn lựa để sử dụng hệ thống internet tự nguyện được phát triển bởi Bộ An Ninh Nội Địa kết hợp với Cục An Ninh Xã Hội, được gọi là E-Verify. Hệ thống này cho phép người sử dụng lao động quản lý các thông tin đã được cung cấp bởi những nhân viên mới trong giai đoạn đơn I-9 chống lại một loạt các cơ sở dữ liệu của chính phủ. Hệ thống sẽ xác nhận với nhà tuyển dụng có hay không có người lao động đang làm việc được ủy quyền hoặc nếu có sự sai lệch trong thông tin cần phải biết để giải quyết như “tạm thời không xác nhận”.

Vậy tại sao đơn I-9 lại có liên quan đến nhà đầu tư nhập cư diện EB-5?


Mối quan hệ giữa đơn I-9 và nhà đầu tư EB-5

Đối với đương đơn EB-5 phải tạo ra 10 việc làm cho công dân Mỹ, USCIS thường yêu cầu đơn I-9 của doanh nghiệp thương mại mới để xác định các nhà đầu tư có đáp ứng được việc tạo ra 10 công việc theo yêu cầu của chương trình EB5 hay không. Đối với Trung Tâm Vùng thì chắc chắn có thể dựa vào việc làm trực tiếp bởi công ty dự án. Điều này là phổ biến trong một số ngành công nghiệp như sản xuất, khách sạn, hỗ trợ khách hàng hay nhà hàng nơi công ty dự án có thể thuê một số lao động trực tiếp để hoạt động. Mặc dù các công việc này được coi là “gián tiếp” bởi USCIS vì họ không phải là nhân viên của các doanh nghiệp thương mại mới, nếu mô hình kinh tế cơ bản là sử dụng các công việc trực tiếp để tính tổng số lượng công việc (bao gồm cả việc làm gián tiếp và phát sinh thêm) bởi công ty dự án thì phải được chứng minh ở giai đoạn I-829, thường dùng thông qua đơn I-9.

Một khi I-9 bị rơi vào tay của USCIS ở giai đoạn I-829, chúng ta có thể thấy rằng tự dịch vụ Di Trú đã điều hành nhân viên thông qua E-verify. Trong trường hợp, họ xác định nhân viên đó không phải là một lao động Mỹ trong chương trình EB-5, tức là không phải công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, thì ngay cả khi nhà tuyển dụng thực hiện tất cả các giải pháp theo đúng các thủ tục do USCIS quy định, những công việc đó vẫn bị loại trừ khỏi số việc làm được tính theo mục đích của mẫu I-829. Điều này gây ra sự mâu thuẫn với người tuyển dụng theo các thủ tục đã quy định cho họ trong việc tiến hành thẩm tra việc làm theo hướng dẫn của liên bang, bao gồm sổ tay M-274 dành cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng cũng có thể tự tìm thấy những khó khăn trong việc chứng minh tình trạng di trú của nhân viên để đáp ứng yêu cầu của USCIS đối với chương trình định cư diện đầu tư EB-5 trong khi vừa phải chú ý để không vi phạm các điều khoản chống phân biệt đối xử của Đạo luật Di trú và Quốc tịch tại điều §274B.

Hơn nữa, chuyển các mẫu I-9 chứa đầy những vi phạm về kỹ thuật hay nội dung về cho USCIS cũng có thể mang lại sự giám sát không mong muốn của cơ quan ICE (cơ quan anh em của nó) về các chứng từ của công ty. Những người có hành vi vi phạm có thể bị phạt dân sự. Tương tự thì những nhà tuyển dụng cố tình tuyển dụng hoặc tiếp tục sử dụng lao động trái phép có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và dân sự. Kể từ khi nhậm chức chính quyền Obama đã làm gương cho nhiều công ty bằng cách phát hành các Thông báo Thanh tra mẫu I-9 của họ và áp dụng xử phạt dân sự đối với hành vi vi phạm về nội dung hay kỹ thuật. Khi càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến giai đoạn I-829, dự kiến rằng việc trình đơn I-9 về việc làm tạo ra sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tuân thủ pháp luật.