Dự kiến những người đã sở hữu visa 457 hiện tại vẫn có thể xin thường trú nhân sau tháng 3/2018 thông qua chương trình chuyến tiếp cư trú tạm thời (TRT) trên cơ sở đã hoàn thành 2 năm làm việc toàn thời gian với người sử dụng lao động hiện tại.

Ngày chính thức cho đợt thay đổi lịch sử này vẫn chưa được công bố. Tuy vậy, theo kế hoạch thì thay đổi sẽ diễn ra vào một ngày trong tháng 03/2018. Cả người xin visa và đơn vị tư vấn di trú đang chờ đợi thông báo chi tiết hơn.

Chương trình visa 457 sẽ không còn hiệu lực và thay vào đó là loại visa ngắn hạn cho 2 năm và visa trung hạn với thời gian lên đến 4 năm.

Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 2 danh sách tay nghề mới phù hợp với những loại visa này: Danh sách tay nghề ngắn hạn (STSOL) và danh sách tay nghề chiến lược trung hạn và dài hạn (MLTSSL).

STSOL dành cho những nhà tuyển dụng có thể lấy nguồn từ tay nghề từ nước ngoài tạm thời trong các ngành nghề định sẵn với thời gian tối đa là 2 năm, hoặc 4 năm nếu áp dụng luật thương mại quốc tế. Visa này sẽ không đủ điều kiện để xin thường trú nhân.

MLTSSL dành cho những nhà tuyển dụng có thể lấy nguồn có tay nghề từ nước ngoài trung hạn trong các ngành nghề định sẵn với thời gian tối đa là 4 năm. Đây là loại visa có đủ điều kiện để xin thường trú nhân sau 3 năm.

Các visa và danh sách nghề nghiệp mới là một phần của chương trình cải cách của Chính phủ nhằm tăng cường tính toàn vẹn và chất lượng của những chương trình bảo lãnh tay nghề di trú của Úc.

Theo đó, những người đã xin visa 457 trước ngày thay đổi vẫn sẽ được xử lý đơn xin visa. Tuy nhiên, thông báo chính thức hiện vẫn chưa công bố.

Bên cạnh đó, những người đã sở hữu visa 457 còn thời hạn nhưng mong muốn thay đổi người sử dụng lao động sau khi visa TSS được áp dụng có thể yêu cầu người sử dụng lao động mới nộp đơn xin visa TSS để tạo điều kiện chuyển việc. Tuy nhiên, những người sở hữu visa 457 mong muốn thay đổi ngành nghề hoặc cần visa mới, như mong muốn thời gian dài hơn sẽ cần nộp đơn xin visa TSS mới.

Dự kiến những người đã sở hữu visa 457 hiện tại vẫn có thể xin thường trú nhân sau tháng 3/2018 thông qua chương trình chuyến tiếp cư trú tạm thời (TRT) trên cơ sở đã hoàn thành 2 năm làm việc toàn thời gian với người sử dụng lao động hiện tại.