Cả chủ và người lao động đều phải đóng góp cho quỹ lương hưu để sau này chi trả lương cho công nhân khi họ về hưu. Bảo hiểu việc làm là chương trình toàn quốc nhằm giúp đỡ những người thất nghiệp.

Canada là một nhà nước phúc lợi, có nghĩa là chính quyền đảm bảo nhiều dịch vụ xã hội cho người dân. Các chương trình về sức khỏe và xã hội, như chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hưu trí Canada, kế hoạch trợ cấp Canada và đảm bảo bổ sung thu nhập đảm bảo rằng người Canada sẽ được chăm sóc trong trường hợp họ bị thương tật, thất nghiệp hoặc thu nhập không đủ nuôi thân.

Tùy thuộc vào đảng cầm quyền – tự do hay xã hội – những chương trình xã hội này hoặc bị cắt giảm để giảm bớt gánh nặng tài chính cho chính quyền, hoặc sẽ được tăng lên để tương thích với chủ thuyết thu hẹp sự bất bình đẳng trong xã hội. Những gia đình thu nhập thấp có con dưới 18 tuổi hàng tháng sẽ nhận được trợ cấp tài chính của chính quyền.

Hệ thống bảo hiểm y tế trên toàn quốc đảm bảo mọi người dân đều nhận được sự chăm sóc y tế và được chữa trị theo yêu cầu, không ai bị từ chối chỉ vì họ quá nghèo, không đủ tiền để trả. Các tỉnh và vùng lãnh thổ tự tổ chức và đảm bảo tài chính cho dịch vụ bảo hiểm y tế của địa phương, chính quyền liên bang hỗ trợ thêm. Mọi người phải đóng bảo hiểm y tế nhưng số tiền phải đóng tùy thuộc vào mức thu nhập của từng người. Bệnh nhân không phải trả tiền mỗi lần đi khám hay nằm viện chữa bệnh. Người mới đến thường được nhận bảo hiểm bệnh tật sau khoảng thời gian ba tháng. Có bảo hiểm thuốc men cho mọi công dân (chế độ công hoặc tư). Ngoài ra còn có chế độ bảo hiểm công cho người lao động bị bệnh tật hay tai nạn nghề nghiệp và chế độ bảo hiểm dành cho người đi ô-tô áp dụng cho mọi công dân Québec, trong trường hợp bị thương trong tai nạn giao thông bất kể đâu trên thế giới, bất kể trách nhiệm là do ai.

Cả chủ và người lao động đều phải đóng góp cho quỹ lương hưu để sau này chi trả lương cho công nhân khi họ về hưu. Bảo hiểu việc làm là chương trình toàn quốc nhằm giúp đỡ những người thất nghiệp.

Theo Viện quốc gia y tế công cộng của tỉnh Québec, tuổi thọ trung bình của người Québec nằm trong mức mười số cao nhất thế giới. So với người Canada ở các vùng khác, người Québec nói chung có nhận thức tích cực hơn về sức khỏe của mình.

Đất nước Canada là một quốc gia yên bình, luôn đi đầu trong những quốc gia đảm bảo tốt nhất về an sinh xã hội cho công dân.