Chính quyền bang British Columbia là nơi đầu tiên trên thế giới cấp giấy khai sinh mà không ghi rõ giới tính. Tại bang Ontario, giới tính X cũng được in trên bằng lái xe của người dân.

Chính phủ Canada ngày 24.8 thông báo những công dân chưa xác định giới tính sẽ được đánh dấu X trong ô giới tính trên hộ chiếu, nghĩa là “chưa rõ”, theo AFP. Quy định mới này sẽ được thực hiện từ ngày 31.8.

“Bằng việc sử dụng ký hiệu giới tính X trong giấy tờ do chính quyền cấp, chúng tôi đang tiến một bước quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng cho mọi công dân Canada bất kể giới tính”, Bộ trưởng Hussen cho biết trong một tuyên bố.

Theo Chính phủ Canada, ký hiệu giới tính “X” sẽ giúp cho những người Canada có giấy tờ phản ánh rõ hơn về giới tính của mình, xác định là phụ nữ (ký hiệu “F”) hoặc nam giới (“M”), và sẽ kéo dài đến khi hộ chiếu X và những loại giấy tờ liên quan khác được in ra.

Đây là quy định mới nhất trong một loạt các biện pháp ở Canada nhằm bảo vệ quyền chuyển đổi giới tính.

Chính quyền bang British Columbia là nơi đầu tiên trên thế giới cấp giấy khai sinh mà không ghi rõ giới tính. Tại bang Ontario, giới tính X cũng được in trên bằng lái xe của người dân.