Trong trường hợp này, nếu chọn phương án du học tại Mỹ, đương đơn nên chọn cách rút tên ra khỏi danh sách bảo lãnh định cư. Khi đó việc phỏng vấn xin thị thực du học sẽ khả thi hơn.

Du học và định cư tại Mỹ là hai chương trình với cách chứng minh mục đích khác nhau. Vì vậy nếu những đứa con đi kèm diện F4 sẽ khó được cấp thị thực du học khi có hồ sơ bảo lãnh diện F4 đang chờ được xét duyệt.
Bảo lãnh anh chị em là diện bảo lãnh có thời gian chờ đợi khá lâu trong tất cả các diện bảo lãnh thân nhân. Rất nhiều trường hợp những người con đi kèm diện F4 với dự định du học tại Mỹ nhưng không thể thực hiện ước mơ du học vì đang có tên trong hồ sơ bảo lãnh định cư. Vì định cư và du học là hai hình thức xin thị thực khác nhau từ mục đích đến cách chứng minh:

Khi xin thị thực du học tại Mỹ, người du học sinh bắt buộc phải chứng minh với Lãnh Sự Quán rằng mục đích chính của việc xin thị thực là đi học, trau dồi văn hoá, kiến thức và cam kết sẽ quay trở về quê hương sau khi kết thúc khoá học.
Với thị thực định cư, đương đơn phải chứng minh được việc xin thị thực nhằm mục đích đoàn tụ cùng người thân và bản thân đương đơn phải xem Mỹ là nơi thường trú của mình.


Du học và định cư là hai hình thức xin thị thực với mục đích khác nhau

Trong trường hợp này, nếu chọn phương án du học tại Mỹ, đương đơn nên chọn cách rút tên ra khỏi danh sách bảo lãnh định cư. Khi đó việc phỏng vấn xin thị thực du học sẽ khả thi hơn.

Đầu tiên đương đơn cần tìm hiểu hồ sơ F4 của gia đình đang đến giai đoạn nào. Nếu đơn xin thị thực định cư chưa được chấp thuận thì việc hủy bỏ tương đối dễ dàng. Đương đơn chỉ cần gửi một lá thư đến Sở Di Trú Mỹ, đến phòng ban đang thụ lý hồ sơ của bạn, thông báo về quyết định hủy đơn định cư, đính kèm biên nhận đóng tiền (đã nhận), nó sẽ giúp nhân viên tra được hồ sơ của đương đơn.

Nếu đơn xin bảo lãnh đã được chấp thuận nhưng đương đơn chưa được cấp thị thực định cư hoặc thẻ xanh, đương đơn cần phải tìm hiểu xem văn phòng nào đang thụ lý hồ sơ của bạn để gởi yêu cầu hủy bỏ đơn bảo lãnh tại văn phòng đó. Trên thực thế, họ muốn biết rõ nguyên nhân hủy bỏ đơn bảo lãnh, đặc biệt nếu vì một trong các bên có hành vi gian lận, Sở Di Trú Mỹ cần phải ghi chú lại trong hồ sơ lưu.

Trong trường hợp nếu đơn xin đã được chấp thuận và người định cư đang chờ phỏng vấn xin visa định cư ở lãnh sự quán nước ngoài, có khả năng cơ quan đang thụ lý hồ sơ của đương đơn là Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC), và đương đơn cần tìm hiểu quy trình của cơ quan này để gửi đúng yêu cầu.