Chúng tôi đang nổ lực tạo ra các thỏa hiệp đáng tin cậy của các bên liên quan để cân nhắc việc có nên hay không kết thúc chương trình này.

Việc chủ động vận động chính sách là cách duy nhất để tiếp tục thảo luận và đàm phán với Quốc hội rằng ngành công nghiệp EB-5 là một công cụ giúp tạo ra việc làm, cũng như thu hút nguồn vốn đáng kể để phát triển kinh tế Mỹ. Dó đó cần có những dự luật hợp lý và có trách nhiệm đối với chương trình này.
Quốc hội thứ 115 và Ủy Ban Điều Hành thời Trump sẽ tác động như thế nào đến chương trình EB-5
Tại sao chúng ta phải hành động ngay bây giờ


Bài viết của Peter D. Joseph, IIUSA Executive Director
– trên tạp chí Regional center Business Journal

Năm mới, cùng Quốc hội mới đem đến những cơ hội và thách thức mới cho ngành công nghiệp EB-5.
Cuối năm 2016 ngành công nghiệp với hy vọng sẽ có những thay đổi mới về dự luật được thực hiện. Các cuộc đàm phán giữa hai đảng vào tháng 11 và tháng 12 đã gần đi vào thỏa thuận. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng những bảng sơ dự thảo sẽ là nền tảng cần thiết cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Kể từ thời điểm đó, IIUSA và các bên có liên quan bắt đầu xây dựng ý tưởng dựa trên các cuộc đám phán 2016, bao gồm dự thảo chưa chính thức, nhằm nổ lực tìm giải pháp tối ưu trong việc cải cách chương trình EB-5 gửi đến Cơ quan Lập pháp của chính phủ Hoa Kỳ.

Quốc Hội mới lên kéo theo những sự thay đổi, tất cả các đạo luật được đưa ra trong kỳ Quốc hội 114 (2015 -2016) không còn hoạt động nữa và chúng ta sẽ làm việc với những dự luật mới. Theo văn bản này, chương trình EB-5 chính thức được đưa ra Cơ quan lập pháp Senate Judiciary Chairman Grassley (R-IA) và Ranking Member Feinstein’s (D-CA) để chấm dứt chương trình này. Chúng tôi đang nổ lực tạo ra các thỏa hiệp đáng tin cậy của các bên liên quan để cân nhắc việc có nên hay không kết thúc chương trình này.

Tuy nhiên, sự tích cực vận động cho chương trình EB-5 trong năm 2017 sẽ tạo ra kết quả khác. Chỉ một tuần trước lễ nhậm chức tổng thống Trump, Bộ An Ninh Quốc Gia (DHS) đã đưa ra hai đề xuất chương trình EB-5, một về cải tiến quy tắc và một về các quy tắc cho chương trình. Nhằm giải quyết một số vấn đề quan trọng của chương trình, về quy định số tiền đầu tư và chỉ định khu vực việc làm ưu tiên (TEA). Chúng ta đã biết do có nhiều phản ứng áp đảo từ ngành này là do các quy định chương trình chưa thỏa đáng, đặc biệt khi lượng tiền đầu tư tăng lên sẽ làm cho chương trình không bền vững.

May mắn là, chính quyền mới đã kiềm hãm tất cả các quy định cuối cùng của Obama. Vào ngày nhậm chức, Tổng thống Trump đã đưa ra một bản ghi nhớ cho tất cả các cơ quan và các bộ trưởng tuyên bố đóng băng trong vòng 60 ngày tất cả các quy định được nêu trong Federal Register nhưng chưa có hiệu lực. Cho đến hiện tại, Chúng tôi không biết chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi hết thời hạn 60 ngày này, do vậy chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành mọi việc như bình thường.

Kể từ ngày viết văn bản này, còn 51 ngày nữa đến hạn 28/4 và 34 ngày nữa là đến hạn nộp ý kiến đóng góp về các quy định. Như thường lệ, khi một chính quyền mới lên sẽ bắt đầu Quốc hội mới và các nhà lập pháp phải dành thời gian để cân nhắc các vấn đề như chương trình EB-5 trong các chương trình nghị sự lớn hơn. Do đó, chúng tôi những người đại diện cho ngành công nghiệp phải chủ động.
Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo cuộc sống của chúng tôi và sự hoạt động của chương trình: Thứ nhất) Chúng ta cần chuẩn bị ý kiến đóng góp về các quy định sẽ đề xuất, chứng minh sự ảnh hưởng của việc chấm dứt chương trình đối với nền kinh tế Mỹ. Thứ 2) Đưa ra sự thỏa hiệp hợp lý lên cơ quan lập pháp: như cải cách vùng TEA, các quy định về việc gian lận và lạm dụng chương trình, và những thay đổi về mức đầu tư để tiếp tục giữ chương trình hoạt động cạnh tranh trên trường quốc tế.

IIUSA, cùng với Ủy ban Chính sách Công, đã và đang làm việc để đạt được thỏa hiệp về lập pháp kể từ đầu năm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đưa ra một bản dự thảo tốt nhất và hy vọng có thể chia sẻ điều đó với bạn, các thành viên của chúng tôi, sớm để chúng ta có thể tham gia và đưa vụ việc của chúng tôi đến cơ quan lập pháp trước ngày 28 tháng 4.

Ngoài ra, trong khi Tổng thống đã đưa ra một quy định đóng băng đối với các quy định đề xuất EB-5, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc thời hạn đóng băng 60 ngày. Việc loại bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp EB-5 là điều không thể xảy ra nên Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp ý kiến để Cơ quan lập pháp đưa ra giải pháp cho những cải cách hợp lý và có trách nhiệm cho ngành công nghiệp này. Việc chủ động vận động chính sách là cách duy nhất để tiếp tục thảo luận và đàm phán với Quốc hội rằng ngành công nghiệp EB-5 là một công cụ giúp tạo ra việc làm, cũng như thu hút nguồn vốn đáng kể để phát triển kinh tế Mỹ.

Chúng ta hiểu rằng, thời điểm hiện tại ngành công nghiệp cần tìm ra giải pháp lâu dài để chương trình tồn tại và phát triển. Nếu không sẽ gây thiệt hại cho hàng trăm dự án, hàng ngàn nhà đầu tư tìm kiếm cuộc sống mới cho gia đình họ, và hàng trăm nghìn việc làm của Mỹ cùng cộng động khác hưởng lợi từ chương trình EB-5.