Đối với visa F – 1 và M – 1, đương đơn phải xin mẫu I – 20 do trường học ở Mỹ cấp, và mẫu đơn này phải có chữ ký của đương đơn và đại diện của trường học

Mỹ là quốc gia có nền giáo dục tốt nhất hiện nay và cũng là quốc gia có nhiều chương trình học tập dành cho các học sinh, sinh viên quốc tế. Mỗi năm, có hàng triệu đơn xin visa du học Mỹ được cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Các loại visa du học:

Visa F – 1: dành cho học sinh, sinh viên theo học chương trình chính quy (Đại Học, Trung Học Phổ Thông, cơ sở ngôn ngữ học). Hạn chế: đương đơn không được làm việc bên ngoài trường, nếu làm việc trong trường học, không được phép làm quá 20 giờ/tuần.

Visa F – 2: dành cho người phụ thuộc của cá nhân có visa F – 1

Thời hạn được phép cư trú ở Mỹ đối với visa F: thời hạn trên mẫu đơn I – 20 cộng thêm 30 ngày trước khi chương trình bắt đầu và 60 ngày sau khi chương trình kết thúc

Visa M – 1: dành cho học sinh, học viên học nghề được chính phủ Mỹ công nhận

Visa M – 2: dành cho người phụ thuộc của cá nhân có visa M-1

Thời hạn được phép cư trú ở Mỹ đối với visa M: thời hạn trên mẫu đơn I – 20 cộng thêm 30 ngày cộng gộp lại không quá 1 năm.

Visa J: dành cho cá nhân tham gia chương trình trao đổi, giao lưu hoặc đào tạo

Các bước xin visa du học Mỹ

Bước 1: xin cấp mẫu đơn I – 20

Đối với visa F – 1 và M – 1, đương đơn phải xin mẫu I – 20 do trường học ở Mỹ cấp, và mẫu đơn này phải có chữ ký của đương đơn và đại diện của trường học

Đối với visa J – 1, đương đơn phải xin mẫu DS – 2019 từ chương trình trao đổi văn hóa

Bước 2: Đóng lệ phí SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System

SEVIS là Chương trình Thông tin Sinh viên và Khách trao đổi được quản lý bằng hệ thống Internet bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS). Các thông tin của visa (F, M, J) đều được chuyển cho chính phủ Mỹ thông qua SEVIS.

Phí SEVIS là 200 đô-la Mỹ đối với visa F/M và 180 đô-la Mỹ đối với visa J

Cách đóng phí SEVIS: trả bằng thẻ tín dụng qua http://www.fmjfee.com/

Bước 3: đóng lệ phí xin visa du học Mỹ.

Lệ phí Visa: 160 đô-la Mỹ

Phương thức đóng lệ phí Visa: thanh toán qua ngân hàng HSBC hoặc tất cả bưu điện trên toàn quốc.

Bước 4: điền đơn xin cấp visa không định cư

Điền đơn DS – 160, đơn này có thể điền và nộp trực tuyến

Bước 5: xếp lịch phỏng vấn

Từ ngày 22/02/2014, Bộ Ngoại Giao Mỹ có một số thay đổi chinh sách cấp visa du học Mỹ.

Để xếp lịch phỏng vấn xin visa du học Mỹ bằng cách:

Đăng ký trực tuyến trên trang www.ustraveldocs.com
Gọi trung tâm hỗ trợ (Call Center) 19006444. Giờ làm việc: từ 8h sáng đến 8h tối từ thứ hai đến thứ sáu.

Đăng ký địa chỉ nhận lại hộ chiếu và visa. Nếu hồ sơ xin visa được chấp nhận, hộ chiếu và visa được trả tận nhà theo địa chỉ đăng ký và không phải trả thêm chi phí