Amazon bắt đầu dịu bớt trong cuộc tranh đấu chống đòi hỏi thu thuế hàng hóa bán qua Internet, khi họ ngày càng mở thêm khắp nơi trên Hoa Kỳ những trung tâm để có thể vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng được nhanh hơn.

Kể từ ngày 01 Tháng Tư, Amazon sẽ bắt đầu thu thuế tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, sản phẩm mà khách hàng mua từ hệ thống bán lẻ online này.

Một nhân viên của United Parcel Service (UPS) giao những thùng hàng của Amazon.
(Hình: AP/Paul Sakuma)

Trang mạng TheVerge trích dẫn nguồn tin của CNBC nói rằng việc thu thuế tiểu bang bắt đầu áp dụng vào tháng tới ở Hawaii, Idaho, Maine và New Mexico.

Như vậy Amazon sẽ tính thêm thuế bán hàng theo yêu cầu của tiểu bang tại tổng cộng tất cả 45 tiểu bang. Riêng Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, và Oregon, là những nơi không thu thuế bán hàng của tiểu bang.

Amazon bắt đầu dịu bớt trong cuộc tranh đấu chống đòi hỏi thu thuế hàng hóa bán qua Internet, khi họ ngày càng mở thêm khắp nơi trên Hoa Kỳ những trung tâm để có thể vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng được nhanh hơn.

Theo luật, tiểu bang nào Amazon có đặt cơ sở, bắt buộc họ phải thu thuế của hàng hóa bán ra trong tiểu bang đó. Vào đầu Tháng Ba vừa qua, Amazon từng thu thuế bán hàng thêm ở 10 tiểu bang, và nay, với năm tiểu bang cuối cùng, Amazon phải tuân thủ như mọi đối tác cạnh tranh ở các tiểu bang khác.