Thẻ Xanh không phải là cây đũa thần cho phép thường trú nhân muốn ra-vào Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Sở di trú Mỹ có thể quyết định rằng quy chế thường trú nhân đã bị từ bỏ hay không mặc dù người có Thẻ Xanh vẫn trở về Hoa Kỳ mỗi năm.

Để giữ thẻ xanh Mỹ, hầu hết mọi thường trú nhân đều phải có ý định sống ở Mỹ một cách thường xuyên và phải dùng hầu hết thời gian sinh sống của mình trên đất Mỹ.

Trong trường hợp cơ quan Kiểm Soát Biên Giới và thuế quan đánh giá một thường trú nhân nào đó có vẻ không sống ở Mỹ thường xuyên, thì thẻ xanh Mỹ của đối tượng đó có thể bị lấy lại.

Mỗi năm về Mỹ một lần có được không?

Thẻ xanh Mỹ có thể được dùng để tái nhập cảnh vào quốc gia này sau khi ở nước ngoài dưới 1 năm. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thường trú nhân Hoa Kỳ có thể duy trì quy chế thường trú bằng cách xem Mỹ như một nơi để đi về với tần suất cao. Mỗi năm quay về Mỹ chỉ một lần có thể dẫn đến việc nhân viên Cơ quan Kiểm Soát Biên Giới đặt vấn đề về quy chế thường trú nhân và có nguy cơ bị lấy lại thẻ xanh.

Lấy được thẻ xanh Mỹ vốn không dễ dàng, vì thế làm thế nào để giữ được nó là một vấn đề rất đáng quan tâm

Có một trường hợp như sau: Một thường trú nhân ở Việt Nam khoảng 11 tháng trong một năm và trở về Hoa Kỳ sống một tháng mỗi năm. Sau cùng, cơ quan Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan quyết định rằng nơi sống thực sự của người này là ở Việt Nam và bà không còn được hưởng quy chế thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Chỉ trở về Mỹ một lần mỗi năm không thể giữ giá trị của tấm Thẻ Xanh. Thẻ Xanh không phải là cây đũa thần cho phép thường trú nhân muốn ra-vào Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Sở di trú Mỹ có thể quyết định rằng quy chế thường trú nhân đã bị từ bỏ hay không mặc dù người có Thẻ Xanh vẫn trở về Hoa Kỳ mỗi năm.

Nếu thường xuyên vắng mặt ở Mỹ quá lâu, và nếu ở Việt Nam có những ràng buộc về gia đình, làm chủ tài sản và những việc làm ăn, thì đây có thể là vấn đề rắc rối. Không chịu khai thuế lợi tức hoặc khai thuế như là một người không thường trú tại Hoa Kỳ cũng sẽ là những yếu tố xấu.

Đối với Thường Trú Nhân tại Mỹ, việc du lịch phải ngắn hạn.

Trong mọi trường hợp, việc xuất ngoại nhất định phải ngắn hạn nếu thường trú nhân muốn giữ thẻ Xanh Mỹ của mình. Để chứng minh thời gian ở ngoài Hoa Kỳ được xem là ngắn hạn, tạm thời, chuyến du lịch của quý vị phải có ngày trở lại chắc chắn, hoặc chứng minh việc xuất ngoại để giải quyết một vấn đề nào đó là trong thời gian ngắn.

Thẻ Xanh Mỹ và giấy Phép Tái Nhập Cảnh không bảo đảm rằng một người sẽ được tái nhập cảnh Hoa Kỳ. Quyết định này tùy thuộc vào những dữ kiện của sự việc, bao gồm những việc trong những chuyến xuất ngoại trước và lý do nào đã kéo dài chuyến xuất ngoại của mình. Những người có thẻ xanh đang nghĩ đến những chuyến xuất ngoại lâu dài và thường xuyên nên được cố vấn kỹ lưỡng trước chuyến đi. Những chuyến đi dài và thường xuyên cần có kế hoạch rõ ràng và phải hiểu những nguy cơ, dự phòng những trường hợp có thể phát sinh trong chuyến đi.