Nhận thấy những tác động tích cực vào nền kinh tế Mỹ, Quốc hội Mỹ đã tuyên bố gia hạn, giữ nguyên các điều luật hiện hành của chương trình Eb-5 cho đến ngày 30/9/2016.

Theo một số thống kê đáng tin cậy gần đây thì tính tới thời điểm này chương trình EB-5 đã tạo ra hơn 40.000 việc làm và đóng góp cho nền kinh tế mỹ hơn 9 tỷ USD GDP.

Chương trình EB5 được chính phủ Hoa kỳ ban hành vào năm 1990 với mục tiêu đó là tạo điều kiện cấp thẻ xanh thường trú nhân cho các doanh nhân người nước ngoài mong muốn dược làm việc và định cư tại Mỹ, đồng thời, đây cũng là một cách mà chính phủ Hoa Kỳ áp dụng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như tạo việc làm cho tầng lớp lao động trong nước. Điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư EB-5 lấy được thẻ xanh Mỹ đó là mỗi nhà đầu tư phải tạo ra được ít nhất 10 việc làm cho người ban xứ. Chính vì lý do đó cho nên chọn lựa đúng dự án để tạp ra số việc làm là nền tảng để đảm bảo sự thành công của chương trình EB-5 với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Chương trình EB-5 yêu cầu nhà đầu tư phải có cái nhìn bao quát và tìm hiểu cặn kẽ

Theo một số thống kê đáng tin cậy gần đây thì tính tới thời điểm này chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 đã tạo ra hơn 40.000 việc làm và đóng góp cho nền kinh tế mỹ hơn 9 tỷ đô GDP. Nhận thấy những tác động tích cực vào nền kinh tế Mỹ, Quốc hội Mỹ đã tuyên bố gia hạn, giữ nguyên các điều luật hiện hành của chương trình Eb-5 cho đến ngày 30/9/2016.

Chương trình đầu tư định cư EB-5 tạo ra việc làm như thế nào?

Chương trình định cư Mỹ EB-5 được ban hành nhằm thu hút nguồn đầu tư nước ngoài vào những vùng ngoại ô có tỷ lệ thất nghiệp cao, cần được phát triển. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất để nhà đầu tư Eb-5 nhận được thẻ xanh có điều kiện là phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Nhà đầu tư Eb-5 có thể xác định được số việc làm được tạo ra thông qua các danh sách xếp hạng Trung tâm vùng theo các cách sau:

– Tính số công việc tạo ra dựa trên số vốn đầu tư vào dự án.

– Tính toán dựa trên số việc làm trực tiếp, từ đó tạo ra việc làm gián tiếp.

– Số lượng việc làm được tạo ra từ 2 việc làm kia. Một ví dụ điển hình của tính số việc làm qua Trung tâm vùng là dự án phát triển trung tâm mua sắm. Nhà đầu tư có thể ước tính số lượng việc làm được tạo ra tại các cửa hàng bán lẻ và các văn phòng hành chính ở trung tâm mua sắm và phân bổ chúng cho các nhà đầu tư EB-5.

Lựa chọn các loại dự án khi tham gia chương trình EB-5

Các dự án đầu tư EB-5 chia làm hai loại:

– Các nhóm dự án nhỏ hơn có mức đầu tư dưới 20 triệu đô, lợi thế của các dự án này là thời gian hoàn thành ngắn . Dự án nhỏ cũng có xu hướng tạo việc làm nhanh hơn, vì vậy có thể đảm bảo số lượng thặng dư việc làm ít nhất là 40%, một trong những điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư được cấp thẻ xanh Mỹ.

– Các dự án lớn có giá trị từ 50 đến 70 triệu đô. Điểm mạnh của các dự án này là có được sự hỗ trợ tối đa của Chính phủ. Đặc biệt, nếu dự án là cơ sở hạ tầng công cộng, hoặc được giảm thuế, chứng tỏ đó là những dự án rất có tiềm năng lợi nhuận cho chính phủ. Tuy nhiên, những dự án lớn cũng đi kèm với những rủi ro, đặc biệt trong việc kêu gọi một số lượng lớn nhà đầu tư, từ vài trăm cho đến hơn 1,000.

Bên cạnh đó, một số dự án EB-5 hoàn vốn cho nhà đầu tư cũng là một trong những loại dự án đầu tư Eb-5 tốt nhất mà nhiều nhà đầu tư nên tìm hiểu và cân nhắc.